מלכה סרגוסי ישי משרד עו"ד ונוטריון

כניסה למערכת הניהול

Quote

לא רק זה שאינו עובד כלל הוא בגדר הולך בטל,
אלא אף זה שאינו מועסק בהתאם לכשרונותיו

~ סוקרטס ~
Next